15. 8. 2005 Kolín nad Rýnem Desítky tisíc mezinárodních dobrovolníků pracovali ze všech sil delší či kratší dobu na tom, aby XX. Světový den mládeže proběhl bez problémů.

"Už je to tady!" říká si zajisté nemálo z nich. Rozhodně to nebylo příliš lehké. "Často organizátoři jednotlivých skupin naráželi na složitou německou byrokracii," řekla tisková mluvčí Českého národního centra Kateřina Regendová. Ne všechny problémy našly své řešení a přípravy byly provázeny velkými, ačkoli přirozenými, zmatky. Michael Albert z mezinárodního organizačního týmu si myslí: "Německo potřebuje světové setkání mládeže. Světový den mládeže, podle mého názoru, změní naše srdce a také složitý způsob našeho života." Tisková mluvčí ubezpečuje: "Českému národnímu centru se podařilo vyřešit i věci, které byly obecným problémem."

"České národní centrum je označováno za nejpřipravenější národní centrum," řekl Dominik Meiring, kaplan farnosti sv. Anežky. Sekce pro mládež ČBK třikrát navštívila tuto farnost, kde se bude odehrávat český program. Minulý čtvrtek sem pak přijely čtyři autobusy plné lidí. S nimi zajišťují vše kolem českých účastníků světového dne desítky místních farníků. "Dlouho jsem neviděl ve farnosti tolik ochotných mladých lidí," ocenil německé spolupracovníky P.Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK a hlavní zodpovědný za České národní centrum. Již před rokem začali pracovat přímo v Kolíně nad Rýnem dva mladí lidé, tzv. "dlouhodobí volontéři", letos na jaře se k nim přidala třetí.

Přípravné skupinky pracují dlouho do noci, některé dokonce nešly poslední noc ani spát. Ubytovatelé prošli všechna místa, na kterých budou Češi ubytováni. Místní dobrovolníci vynosili z kostela lavice a natáhli po celé ploše koberce. Technici rozmístili obrazovky, na kterých bude promítáno hlavní dění. Režie provedla generálku ůvodního programu. Redakce informačního bulletinu Kolínský rynk dokončuje práci na prvním čísle, které dostanou účastníci před prvním společným programem. Stejně tak i jedenáct dalších týmů dokončuje přípravné práce. Vše je zkrátka připravené na zítřejší příjezd více než tří tisíc mladých Čechů.

Jan Šedo