Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Úvodní stránka

Na Světový den mládeže přijel svatý otec Benedikt XVI.

Největší událostí třetího dne byl příjezd papeže Benedikta XVI. Na březích Rýna jej očekávali stovky tisíc věřících.

Ráno probíhal program v kostele sv. Anežky. Pokračovalo tak putování českých poutníků se čtvrtým králem. Mons. František Lobkowicz mluvil při katechezi na téma setkání se s Ježíšem. Dopolední program zakončila mše svatá, kterou sloužil Mons. Jiří Paďour.

Stejně jako včera zřídilo České národní centrum speciální výdejní místo obědů a večeří. "Němečtí pořadatelé se nám omlouvali a děkovali za to, že jsme jim takto pomohli," řekl otec Jan Balík, zodpovědný za České národní centrum.

Po obědě se začali poutníci přesunovat ke břehům řeky Rýn, aby si zajistili dobrý výhled na odpolední plavbu papeže Benedikta XVI. Ten přiletěl v pravé poledne na místní letiště, kde se mu dostalo bouřlivého přivítání. Skandování Benediktova jména provázelo svatého otce stejně jako jeho ochranka. Přesně čtvrt hodiny před úderem páté hodiny vyplula loď s papežem a mezinárodní liturgickou skupinou, složenou ze zástupců jednotlivých států. Doprovázelo jí dalších pět lodí. Každá symbolizovala jeden kontinent. Předčasný rozruch způsobila novinářská loď, která plula s velkým předstihem před lodí se svatým otcem. Jeden fotograf měl bílou košili a početná skupina, ve které bylo i mnoho Čechů, si ho spletla s papežem a začali skandovat.

Benedikt XVI. také z paluby pozdravil účastníky XX. Světového dne mládeže slovy: "Milí mladí, těší mě, že se s vámi mohu setkat zde v Kolíně na břehu Rýna." Málo kdo se nenechal unést atmosférou a ze všech, kdo viděli na vlastní oči hlavu katolické církve, sálalo veliké nadšení. "Byla jsem od něj dva metry," rozplývala se jedna z účastnic. "Zrovna se díval na naši stranu a pokynul nám," přidala se druhá.

K večeru se mnoho českých poutníků vrátilo ke kostelu sv. Anežky a navštívili modlitby komunity Taizé.

Jan Šedo