Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Program

Základní pravidla pro účastníka

Poslední aktualizace

Účastníci si mohou tento dokument přečíst na recepci nebo přímo v místě ubytování. Řádný účastník je každý, kdo se přihlásil, zaplatil příspěvek a zaregistroval se.

  1. Účastník je povinen dbát všech rad a pokynů organizátorů, pořadatelů a informátorů.
  2. Účastník je povinen nosit visačku a stravenky, které dostal při příjezdu, vždy u sebe. Bez visačky nebude nikdo vpuštěn na ubytovnu (školu). A bez stravenky nebude nikomu vydáno jídlo.
  3. Účastník dodržuje zákaz kouření na všech školách (i před školami) a v prostorách, kde probíhá program.
  4. Účastník dodržuje přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a drog a to po celou dobu setkání a všude!!!
  5. Účastník smí spát a navštěvovat pouze tu školu, ve které je ubytován. Výjimky nejsou možné.
  6. Účastník je dále povinen dodržovat noční klid (od 24.00 hod.).

Poruší-li účastník závažně některý z uvedených bodů, nebude se moci nadále setkání účastnit, a to bez nároku na vrácení zaplaceného příspěvku.

Sekce pro mládež ČBK a AKSM