Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Víza

Poslední aktualizace

Všichni účastníci, kteří potřebují do Německa vstupní vízum, si je musí zařídit na německé ambasádě nebo konzulátu ve své zemi, a to nejpozději tři měsíce před odjezdem.

Žadatel vyplní formulář SDM (k dispozici v části "Ke stažení") , nechá jej potvrdit svým diecézním biskupem a odnese spolu s dokladem o zaplacení setkání na ambasádu. Díky formuláři SDM mu bude vízum vystaveno zdarma. V případě, že vízum nedostane, bude mu platba za setkání vrácena v plné výši. (V jednom formuláři SDM můžou žádat až 4 lidé)