Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Ubytování v Kolíně

Poslední aktualizace

Kancelář SDM 2005 nabízí dva typy ubytování: jednoduché (zde lze zažít hlubokou zkušenost bratrství a solidarity) a alternativní. Druh ubytování musí být uveden v přihlášce. Počítá se, že všichni poutníci z ČR přijmou jednoduché ubytování.

4.1 Jednoduché ubytování

Kdo chce jednoduché ubytování, musí si s sebou vzít spacák a karimatku. Bude ubytován buď v rodině, nebo ve farních prostorách, ve škole, v tělocvičně nebo ve stanu; všude budou sprchy a sociální zařízení. Ubytování bude k dispozici od pondělí 15. srpna do soboty 20. srpna; pokud to bude nutné, mohou zodpovědní za skupiny požádat německou kancelář SDM 2005 o ubytování až do 22. srpna. V každém případě však v noci z 20. na 21. srpna budou všichni účastníci spát ve spacácích na Sankt Augustin-Hangelar.

4.2 Alternativní ubytování

Toto ubytování je pro ty, kdo chtějí spát v hotelu nebo v penzionu: i ti se musí na SDM řádně přihlásit a ubytování si zajistit sami telefonicky na Hotelové rezervační službě v Kolíně. Spojení: www.hrs.de/se/wjt2005. Hotel si platí každý sám. Také ti, kdo chtějí být ubytování v hotelu, si musí vzít spacák a karimatku na noc ze soboty 20. srpna na Sankt Augustin-Hangelar.