Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Sbírka pro přátele

Poslední aktualizace

Patříme mezi bohaté lidi světa. Abychom pomohli méně majetným proběhne na diecézních setkáních a během velikonoc na DCŽM sbírka s názvem "20 korun pro kamarády".

Vybrané peníze věnujeme jednak katolíkům římského obřadu na Ukrajině, a jednak prostřednictvím českých salesiánů (moderují účast mladých z celé země) bulharským mladým.

Peníze je možné i mimo sbírky odevzdat v diecézních centrech pro mládež.