Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

O původu loga SDM

Toto logo, navržené Jörgenem Zimmermannem, se mi velice líbí, cením si hloubky tohoto symbolu. Ale musím dodat, že jsem jedno takové logo již jednou viděl. Bádal jsem proto, a z důvěryhodných zdrojů jsem se dozvěděl, že právě před sto lety (roku 1905) náš slavný a všestranný vynálezce a učitel Jára Cimrmann použil toto logo pro oblastní pouť žáků tzv. "dvoutřídek" z Prahy na Vyšehrad (pěší pouť a projížďka parníkem po Vltavě) k příležitosti dětského dne (1. června). Tento den se snažil učitel Cimrmann prosadit, ale idea vešla v povědomí až o mnoho let později.

Dvě věže představovaného loga nepatří kolínské katedrále, nýbrž chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, spodní a podpůrné části oblouku nesymbolizují řeku Rýn, ale Vltavu, po které se žáci projeli parníkem a elipsa je takovým skromným autogramem slavného učitele Cimrmanna, jehož záměrem bylo pěstovat mezi žáky společenství a soudržnost a jakoby v dlani je postrkovat ke Kristu, jehož znázorněním je kříž.

Myslím však, že se nemusíme zdráhat propůjčit toto logo setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem, klidně i pod jménem Jörg Zimmermann, což byl pseudonym našeho slavného českého učitele a vlastence J. Cimrmanna.

N. T., P.Š.