Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Průběh oslav (16. - 21. srpna 2005)

Poslední aktualizace

Příjezd poutníků do Kolína je plánován na 15. srpna odpoledne. Večer bude první setkání české skupiny a společná oslava svátku Panny Marie. 16. srpna dopoledne bude věnováno opět českému setkání.

XX. světový den mládeže začíná oficiálně v úterý 16. srpna 2005. Bude zahájen eucharistickou slavností, jíž bude předsedat kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner. Obřad se uskuteční na loukách ve městě. 17. - 19. srpna proběhnou třídenní přípravy na závěrečnou vigilii a mši svatou se Svatým otcem. Dopoledne bude již tradičně prostor pro katecheze v národních jazycích. Poutníci budou rozděleni do tří podskupin a ubytováni ve třech sektorech odpovídajících kolínské diecézi (Kolín, Bonn a Düsseldorf - města leží v těsném sousedství). Pro každou podskupinu bude vyhrazen jeden den na pouť do dómu, během které proběhne "putovní katecheze". Z toho vyplývá, že katecheze v národních jazycích budou pouze dvě. Tyto katecheze dávají biskupové. Během tohoto třídenní bude kladena zvláštní důležitost na svátost smíření, která bude slavena v různých jazycích, a to současně s katechezemi, v mnoha kostelích, ale především ve zvláštním Centru smíření v Kolíně. V tomto centru bude možné adorovat a modlit se u Kříže světových dnů mládeže. Podobně jako při setkání v Římě v blízkosti zpovědního centra bude vyhrazen prostor pro slavení mše svaté pro ty, kdo budou putovat do katedrály. Od 17. do 19. srpna se bude odpoledne a večer konat tradiční Festival mládeže.

Přivítání Svatého otce se plánuje na čtvrtek 18. srpna odpoledne. Proběhne na loukách "Poller-Rheinwiesen".
Večer 19. srpna se bude ve farnostech kolínské diecéze slavit Křížová cesta. Kromě toho budou tři hlavní trasy ve třech hostitelských městech - v Kolíně, v Bonnu a v Düsseldorfu. Vyvrcholením Světového dne mládeže bude v areálu Sankt Augustin-Hangelar v sobotu 20. srpna noční bdění (vigilie) a v neděli 21. srpna slavení eucharistie, jimž bude předsedat Svatý otec.