Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Podmínky a způsob přihlášení

Poslední aktualizace

Všichni, kdo se chtějí zúčastnit XX. světového dne mládeže, se musí oficiálně přihlásit. Normální způsob přihlášení je po skupinách. V našich podmínkách zajišťuje přihlášky Sekce pro mládež ČBK, DCM a některá hnutí. I když organizátoři dávají přednost přihlášení skupinovému, umožňují mladým lidem, kteří nemají okolo sebe nikoho, kdo by s nimi na setkání jel, možnost přihlásit se i individuálně přes internet. Pokud pak mladý člověk takto přihlášený vyhledá nějakou skupinu a chce se k ní připojit, je dobré, aby se odhlásil a byl veden pod skupinou. Pouze ti, kdo budou přihlášeni, dostanou pas účastníka.

Připravované aktivity světového dne jsou určeny mládeži, tedy lidem ve věku od 16 do 30 let, a to i z důvodu pojištění. Zodpovědní za skupiny musí mít nejméně 18 let. Kněží, řeholníci a řeholnice a zodpovědní za skupiny mohou být i starší 30 let. Mladší 18 let musí mít rodiči nebo opatrovníky podepsanou kartu mladšího účastníka v německém jazyce (získat ji lze na DCM nebo na www.kolin2005.signaly.cz) a doprovod osoby starší 18 let.

S přihlášením není dobré otálet! Přihlášky se přijímají od září 2004 do konce června 2005 na předepsaném formuláři, který je k dostání na DCM, na farách nebo na www.kolin2005.signaly.cz. Kdo se přihlásí později, bude platit o 400,- Kč více. Každý přihlášený na DCM dostane po Velikonocích 2005 dopis s informacemi a složenku na zaplacení. Pokud se někdo poté odhlásí, bude mu stržen stornopoplatek, jehož výše bude oznámena v dopise od DCM. Konečná cena bude zveřejněna na diecézních setkáních.

POZOR: Prosíme a doporučujeme, aby se všichni přihlásili a také zaplatili do 20.5.2005 !!! Kdo se totiž přihlásí později, nebude pravděpodobně ubytován s českou skupinou, ale někde na jiném místě. Německá strana dokonce sdělila, že později přihlášeným negarantuje volné ubytovací kapacity. Včasným přihlášením odstraníte Sekci pro mládež i sobě zbytečné organizační problémy.
Aby nedošlo ke zdvojení přihlášení, žádná česká skupina by se neměla přihlašovat přes německou diecézi.

Pouť bude fyzicky náročná. Ze zkušeností z minulých světových dnů, kdy u některých účastníků došlo ke zdravotním komplikacím, se ukazuje jako moudré, aby ti, kdo trpí vážnějšími zdravotními problémy, pečlivě zvážili svou účast a konzultovali ji s lékařem. Mohou se připojit formou modlitby a oběti a sledovat přenosy v televizi (ČT přislíbila přímý přenos ze sobotní vigilie).

Přihláška ke stažení je k dispozici v části "Ke stažení".
Vyplněnou ji pošli na centrum mládeže ve své diecézi.

Karta mladších

Karta mladších je k dispozici v části "Ke stažení".