Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Mladí lidé se zvláštními požadavky

Poslední aktualizace

Německá kancelář SDM 2005 i zodpovědní za německé diecéze pamatují i na ty, kdo jsou nějakým způsobem hendikepováni, a chtějí je ujistit, že jsou schopni zajistit jim přiměřené ubytování, aby se mohli oslav SDM naplno účastnit. Pokud by tedy chtěl jet např. vozíčkář, musí to napsat do přihlášky a zároveň musí mít s sebou průvodce. Podrobnosti na DCM.