Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Motto setkání

Poslední aktualizace

Motto XX. světového dne mládeže zní: "Přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2,2) Téma, jako vždy, zvolil Svatý otec. Souvisí s úctou svatých Tří králů v Kolíně a se starobylou tradicí poutě do místní katedrály.
Poslední poselství papeže Jana Pavla II. mládeži bylo zveřejněno v srpnu 2004, jeho překlad je k dispozici ke stažení a také je k němu připraven materiál pro práci ve společenství. Počítá se s tím, že se stane základem pastoračních plánů pro duchovní přípravu mladých lidí na toto setkání.