Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Oficiální logo

Poslední aktualizace

logo

Logo svým dynamickým pojetím a zřetelnými součástmi symbolizuje podstatu a rysy Světového dne mládeže 2005 v Kolíně nad Rýnem.

Nejdůležitějším momentem Světového dne mládeže je setkání s Kristem, znázorněné křížem, který logu dominuje v jeho samém středu. Je to Kristova přítomnost, která charakterizuje tuto událost. Červená barva symbolizuje lásku, utrpení a bolest; zároveň ukazuje Boží lásku a Ježíšovu smrt na kříži, ale připomíná také rozličnou bolest v našem životě a na celém světě. Kříž je hlavním symbolem křesťanské naděje a spásy v Ježíši Kristu, jenž je větší než jakákoli bolest.

Hvězda symbolizuje Boží vedení a ukazuje směr. Svítí jako Boží ukazatel místa, kde se narodil Ježíš. Podle bible ukázala mudrcům z východu, Třem králům, cestu, kterou se měli dát, aby se dostali k Ježíšovi. Po dlouhém putování se setkali s Ježíšem a proměněni se vrátili domů. Právě tak jako zářila nad stájí v Betlémě, svítí dnes nad domem Božím v Kolíně nad Rýnem. Hvězda chce přivést mladé lidi z celého světa do Kolína nad Rýnem na Světový den mládeže. Musíte sem přijet!

Ocas komety představuje dráhu hvězdy: přichází shora, od Boha, a proto přetíná ohraničený obzor našeho pozemského světa. Zlatá barva je připomínkou Božího nebeského světla, které osvěcuje temnotu tohoto světa. Na celém světě kometa symbolizuje slavnost Narození a Zjevení.

Kolínská katedrála označuje místo, kde se bude Světový den mládeže konat. Po staletí jsou v této katedrále uctívány ostatky Tří králů. Červená barva katedrály sjednocuje církev s křížem: Kristus a církev jsou neoddělitelní. Právě skrze církev je Kristus, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, přítomen v dějinách světa. Silně zjednodušené znázornění katedrály lze též považovat za symbol ostatních církví, v nichž se budou konat mnohé části programu Světového dne mládeže v Německu.

Eliptický tvar má více významových rovin: jako stylizované písmeno C symbolizuje Krista (Christus), ale také všeobecné společenství církve (Communio). Kromě toho tento oblouk představuje ochranu Božího objetí. Modrá barva oblouku dokresluje oblohu vyjadřující Boží milosrdenství, které objímá a chrání církev a celý svět. Oblouk je promítnut proti kříži a zároveň se k němu otevírá. Celková dynamika loga se odvíjí od kříže: křesťané se musí obrátit ke kříži, orientovat se ke Kristu, ukřižovanému a zmrtvýchvstalému v adoraci tak, jak to čteme v mottu XX. světového dne mládeže: "Přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2,2).

Spodní doprovodná část oblouku připomíná řeku Rýn a loďku: církev je jako loď, připomínající rovněž Noemovu záchrannou archu. Modrá tohoto oblouku symbolizuje vodu, a tudíž i vodu křtu.

Logo copyright by Jörg Zimmermann, soloteam, Cologne All rights of use of the logo held by Weltjugendtag gGmbH, Cologne © Cologne, 11/2003

Poznámka k autorským právům: Logo je určeno výlučně pro žurnalistické účely, je chráněno autorskými právy. Jakékoli jiné možné použití, včetně využití k finančnímu zisku, vyžaduje schválení Weltjugendtag gGmbH.)

Přeložil: Vojtěch Macek (podle www.vatican.va/wyd.htm a www.wyd2005.org)