Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Pastýřský list - Květná neděle 20.3.2005

Poslední aktualizace

Milí věřící,
Dnes se setkávají biskupové s mládeží svých diecézí tak, jak je k tomu povzbuzuje Svatý otec. My jsme prožili toto setkání před 5. nedělí postní v Jablunkově. Nesla nás přitom stejná myšlenka, jako je připravená pro XX. světový den mládeže: "Přišli jsme se mu poklonit." (Mt 2,2)

Vzpomínám si,jak jsme s mladými lidmi naší diecéze prožívali hledání Krista v létě minulého roku. Skutečně! Ten, kdo našel Krista, svého Pána a Spasitele, má se před ním v pokoře sklonit.

Letos nás zve v srpnu Svatý otec do Kolína, abychom ve společenství světové církve prožili tuto adoraci Vtěleného Slova. Spolu s mladými jsem i já přijal toto pozvání a jako pastýř pojedu s nimi.

Mladí přátelé, chci vás povzbudit, abyste se nenechali odradit překážkami od účasti na tomto setkání. Je to jedinečná příležitost! Stejně tak doufám, že vás na této pouti za Kristem doprovodí kněží, moji nejbližší spolupracovníci. Vždyť jim jsem vás svěřil, aby se o vás starali jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.

A vás všechny milí farníci, bez rozdílu věku, prosím o modlitbu za toto setkání a podporu. Světový den mládeže není záležitostí jenom mladých. Je věcí celé církve. Vždyť mladí mají od nás převzít poklad víry a v nich bude pokračovat živé společenství církve. Máme o ně oprávněnou starost, aby žili svůj život ve zodpovědnosti. Vytvořme jim také prostor, aby mohli dozrát.

Všechny vás svěřuji přímluvě Matky Boží Panny Marie a žehnám vám
+ František Václav Lobkowicz, biskup