Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Témata katechezí na XX. SDM - Kolín

Poslední aktualizace

(biblický citát je naším slovem na den)

17.8. středa
téma: Hledat pravdu jako nejhlubší smysl lidského bytí.
"Kde je ten právě narozený židovský král? Uviděli jsme na východě jeho hvězdu." (Mt 2,2)

18.8. čtvrtek
téma: Setkat se s Ježíšem v eucharistii.
" Nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu." (Mt 2,11)

19.8. pátek
téma: Žít ve světě jako praví ctitelé Boží
"Vrátili se domů jinou cestou." Mt 2,12

poutní katecheze
téma: Putovat se svědky víry
"Přišli jsme se mu poklonit." (Mt 2,2)

Jeden den katecheze nebude v českém centru, ale bude se konat poutní katecheze s jiným tématem. Poputujeme Kolínem do katedrály. Mše svatá bude po cestě.