Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Fond solidarity

Poslední aktualizace

Už tradičně je zřízen Fond solidarity, aby se mohli zúčastnit i mladí lidé z těch nejchudších zemí. Každý účastník do tohoto fondu přispěje stanovenou částkou 10 euro. Pro ty, kteří pojednou přes DCM, se budou tyto peníze vybírat při nástupu do autobusu (v euro). Vybraný obnos zašle Sekce pro mládež ČBK na Papežskou radu pro laiky.