Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Festival mládeže

Poslední aktualizace

Festival mládeže bude probíhat na různých místech kolínské diecéze vždy odpoledne a večer od 17. do 19. srpna (součástí bude i slavnostní uvítání Svatého otce a křížová cesta). Jeho součástí budou různá představení, která přispějí ke vzájemnému obohacení ať už uměním, nebo náboženskými či duchovními zkušenostmi ze života mladých lidí z celého světa.

Všechny skupiny, které se chtějí zapojit, ať pošlou svoji nabídku na německou kancelář SDM 2005 (begegnung@wjt2005.de) nebo na Papežskou radu pro laiky (youth@laity.va, gmg@laity.va) co nejdříve, nejpozději však do 30. listopadu 2004. Nabízené aktivity musí odpovídat duchu světového dne, což znamená:

  • být otevřené pro všechny,
  • být inspirované tématem světového dne,
  • být snadno proveditelné,
  • musí být zřejmá náboženská inspirace.

Za Českou republiku se do festivalu přihlásila skupina VeKa.

Festival mládeže nabídne modlitební setkání, výstavy, bdění, koncerty, recitály, filmy, tance a divadelní představení, stejně jako setkání s diecézními biskupy nebo představení hnutí, asociací a komunit.

Místa určí koordinátoři Festivalu mládeže tak, aby co možná nejlépe odpovídala důležitosti a požadavkům těch, kdo nabízejí svou aktivitu. Budou jim poskytnuty základní materiální a technické prostředky. (Je třeba počítat s tím, že část nákladů bude pravděpodobně hradit autor nabídky.) Program bude publikován v "Knížce poutníka".