Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Diecézní přípravný tým

Poslední aktualizace

Pro pobyty v německých diecézích každé DCM vytváří svůj tým. Informace u příslušného DCM (viz adresy).