Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Dny setkání v německých diecézích

Poslední aktualizace

Je už tradicí, že se Světovým dnem mládeže je spojeno přijetí mladých poutníků v diecézích té země, kde se světový den slaví. Mladí lidé budou hosty v rodinách, farnostech a komunitách, které připravují nejrůznější aktivity: modlitební setkání, poutě, dobrovolnické aktivity, turistické výlety, slavnostní setkání a jeden sociálně zaměřený den. Ubytování bude jednoduché a zdarma - v rodinách a různých ubytovnách. Strava bude zdarma. Cestu hradí poutník. České diecéze požádaly o přijetí v těchto německých diecézích:

  • Brno - Würsburg
  • České Budějovice - Pasov
  • Hradec Králové - Magdeburg
  • Litoměřice - Drážďany
  • Olomouc - Limburg
  • Ostrava - Erfurt
  • Plzeň - Regensburg
  • Praha - Bamberg

Rozhodnutí o umístění do požadované diecéze bude známo nejdříve na přelomu roku. Kromě těchto diecézí se počítá, že některá mezinárodní hnutí uspořádají svá setkání. Je rovněž možné, aby menší skupiny putovaly do svých spřátelených německých farností. V tom případě je třeba se kontaktovat s příslušným DCM a dojednat podrobnosti organizace. Také je nezbytné vstoupit do jednání se zodpovědnými v německé farnosti a spolu s nimi připravit program pro mladé poutníky. Je třeba aktivně vstoupit do přípravy programu v německé farnosti a nenechat ji jen na německých hostitelích. Především je nutno dbát na duchovní program, denní mši svatou, slovo na den, modlitbu, večerní chvíle sdílení… Němečtí organizátoři se jistě budou snažit vše důkladně připravit, ale po svém, proto je třeba být aktivní. Jen tak jim můžeme nabídnout duchovní bohatství naší mládeže. V opačném případě se můžeme setkat pouze s kulturním programem, s hudební nabídkou atd.