Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Cyklistická pouť

Poslední aktualizace

Obecná pravidla

Pořadatel
Orel jednota Uherský Brod

Časový pořad
5. - 21. srpna 2005

Věková kategorie
Minimální věk pro účastníky je 16 let. Účastníci mladší 18 let musí vyplnit Kartu mladších.

Organizátoři
Hlavní organizátor: Petr Gabriel (777 623 930)

Přihlášky
Přihlášky zasílejte formou návratky, kterou najdete v příloze.
Uzávěrka přihlášek 20.5.2005:
Poštou - na adresu Orel ústřední sekretariát, Pellicova 2c, 602 00 BrnoFaxem - 543 244 882
E-mailem - kolin@orel.cz
Přihlášky a informace najdete na http://kolin.orel.cz. Společně s přihláškou zašlete potvrzení o zaplacení zálohy ve výši 4300 Kč (kopie ústřižku složenky, popř. kopie výpisu z účtu). Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo. V případě, že platíte za více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce.
Číslo účtu: 154 011 635 9 / 0800 Přihlášení účastníci obdrží podrobné pokyny o pouti.

Cena

  • Předběžná cena byla stanovena na 7 500 Kč. Cena zahrnuje:
  • ubytování během cesty (10 nocí)
  • snídani v místě noclehu
  • doprava batohů během cesty
  • doprava autobusem zpět do České republiky (Praha) v nočních hodinách 21. - 22. srpna 2005
  • organizační zajištění akce (zdravotní a technický doprovod)
  • účastnický poplatek na Světovém dni mládeže v Kolíně nad Rýnem

Podle počtu přihlášených může dojít ke změně ceny, maximálně o ± 5 %. K této ceně každý zaplatí při prezenci 10€ do fondu solidarity. Společně s přihláškou je třeba zaplatit zálohu ve výši 4 300 Kč. Na základě požadavků z přihlášek zajistí pořadatelé teplou večeři v místě noclehu během cesty (ve spolupráci s německými partnery), cena večeře bude 8-10€.

Časový pořad
5. 8. Sraz účastníků - Cheb - prezentace - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad - po skončení prezentace společný přejezd státní hranice do Německa

5. 8. - 11. 8. 2005: Cyklistická pouť - délka denních etap je v rozsahu 60 - 120 km dle obtížnosti terénu.

11. 8. 2005 - 14. 8. 2005: předprogram v diecézi Trier1

5. 8. - 21. 8. 2005: Světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem

21. 5. 2005: odjezd ve večerních hodinách do České republiky

22. 5. 2005: příjezd do Prahy

Ochrana osobních údajů
S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatel cyklistické pouti prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy a průběhu Cyklistické pouti do Kolína.

Technická ustanovení

Technické vybavení
Podmínkou účasti je kolo v dobrém technickém stavu. Každý účastník musí být povinně vybaven cyklistickou helmou.

Organizační zajištění
Pořadatel zajistí zdravotní službu, převoz batohů, technický doprovod pro případ potřeby oprav apod. Ubytování bude zajištěno v tělocvičnách, každý účastník si vezme spacák a karimatku.

Přihláška k dispozici ve sekce "Ke stažení"