Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

České národní centrum

Poslední aktualizace

Tímto způsobem nazýváme místo, kde probíhají české katecheze. Zároveň zde bydlí a pracuje český přípravný tým, který připravuje jednak českou část programu, a jednak pomáhá českým poutníkům.