Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Obecné informace

Cena setkání

Poslední aktualizace

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení může díky grantům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Česko-německého fondu budoucnosti a podpoře České biskupské konference účastníka, který využije společnou dopravu, dotovat ve výši 400,- Kč, cena jízdného je proto:
do diecéze 1.500 Kč
přímo do Kolína 1.400 Kč
pro přípravný tým 900 Kč

Existuje také fond na pomoc mladým lidem, kteří na pouť prostředky nemají (početné rodiny, animátoři, nezaměstnaní rodiče atd.). Neváhejte a nebojte se tedy obrátit na svá diecézní centra (viz "kontakty") či přímo na Sekci pro mládež (mladez@cirkev.cz) a požádat o pomoc.

A nezapomeňte pozvat na setkání své kamarády a známé. Zvěte mladé lidi z farností a společenství. Papež Jan Pavel II. toužil, aby se každý mladý člověk cítil pozván. A ono pozvání mu musí někdo jménem papeže vyřídit.

Účast na Světovém dnu mládeže v Kolíně nad Rýnem včetně stravy tedy stojí:
Při pobytu v německé diecézi (11 dní) – 5 800 Kč
Pouze program v Kolíně (7 dní) – 5 700 Kč
Přípravný tým – 5 200 Kč

K této ceně každý zaplatí při odjezdu 10 EUR do fondu solidarity.

Přihlásit se a zaplatit je třeba do 20. května 2005. Kdo se přihlásí později, bude pravděpodobně ubytován mimo českou skupinu. Kdo se přihlásí nebo zaplatí až po 30. červnu 2005, platí o 400 Kč více. Každý přihlášený dostane v dubnu dopis od svého DCM s informacemi.

Pozn. Cena cesty bude zveřejněna v polovině března na diecézních setkáních.