Stránky zřizuje Sekce pro mládež ČBK
Modlitba za setkání

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa,
Ty ses stal člověkem, abys nám daroval život v plnosti.
Ve své Církvi s námi zůstáváš až do konce světa.
Pak bude Tvé království dovršeno: nové nebe a nová země
plné lásky, spravedlnosti a pokoje.
V to doufáme, na to se spoléháme, za to Ti děkujeme.

Prosíme Tě: Žehnej mladým lidem na celém světě.
Dej se poznat těm, kteří Tě hledají.
Probuď ty, kteří v Tebe nevěří.
Posiluj ve víře ty, kteří Tě vyznávají.
Dej, ať se jako tři mudrci od Východu
stále znovu vydávají na cestu k Tobě.
Učiň je staviteli nové civilizace lásky a svědky naděje pro celý svět.
Buď nablízku také všem těm, kteří jsou obětí hladu, války a násilí.

Naplň svým Svatým Duchem všechny ty,
kteří spolupracují na přípravách Světového dne mládeže 2005.
Dej, ať se se silou své víry a své lásky
postaví do služeb Tvého království a ať přijmou své bratry a sestry
z celého světa s otevřeným srdcem.

Ty jsi nám dal Marii za Matku.
Dej, ať se na její přímluvu Světový den mládeže stane slavností víry.
Dej v těchto dnech své Církvi novou sílu,
aby pro Tebe ve světě vydávala důvěryhodné svědectví.

O to prosíme Tebe, našeho Pána a Boha,
který s Otcem a s Duchem Svatým
žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.